Lassila & Tikanoja

L&T är ett serviceföretag som arbetar för att förändra konsumtionssamhället till ett effektivt återvinningssamhälle. Tillsammans med våra kunder reducerar vi avfallsmängderna och förlänger fastigheternas livstid, styr material till återvinning och minskar förbrukningen av råvaror och energi. Vi hjälper våra kunder att fokusera på sina kärnverksamheter och spara miljön. Tillsammans skapar vi välfärd och arbetsplatser.

​​
 

Kontakta oss  Kontakta oss