Hoppa till innehåll

Användnings­villkor

Användningsvillkor för Webbplatsen

Välkommen att använda Lassila & Tikanojas WWW-tjänst. Upphovsrätten för dessa sidor ägs av L&T FM AB och Lassila & Tikanoja Service AB.

Innehållet på L&T:s WWW-sidor presenteras som det är. Att lagra materialet på sidorna eller göra kopior av delar av materialet för annat än personligt privat bruk är förbjudet. Användning av materialet för undervisningssyften är tillåtet med korrekta källhänvisningar. Materialet får inte användas på ett kränkande eller olämpligt sätt.

L&T:s WWW-sidor och deras innehåll är en tjänst som erbjuds till användare av L&T:s sidor. Lassila & Tikanoja förbehåller sig rätten att göra ändringar på sidorna och/eller begränsa tillgången till dem när som helst. Att länka sidorna till andra webbplatser är tillåtet, men sidorna får inte visas inom ramarna för andra webbplatser.

Det kan finnas avsnitt på sidorna vars fulla funktionalitet i alla hårdvaru- och mjukvarumiljöer inte kan garanteras, liksom skydd mot eventuella datavirus. Av denna anledning är varken L&T eller tillverkaren av dessa sidor ansvariga för eventuella skador som orsakas av användningen av dessa sidor, inklusive direkt eller indirekt ekonomisk förlust, skada på datorn, förlust av data som installerats på datorn, tidsförlust eller annan skada.

L&T ansvarar inte för fel i informationen på WWW-sidorna eller för direkta eller indirekta skador relaterade till användningen av felaktig information. Om du skickar text eller annat material till dessa sidor, till exempel som feedback eller frågor, ger du också rättigheter att publicera, redigera och använda det material du skickar på ett liknande sätt. Du är ansvarig för det material du skickar och för att se till att det inte bryter mot tredje parts immateriella rättigheter.