Hoppa till innehåll
green

Kvalitet miljö & arbetsmiljö

document-pen-icon

Vi är ISO certifierade

Vårt arbetssätt för kvalitetssäkring och miljö är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

L&T arbetar med ISO (International Organization for Standardization) för att säkerställa att företaget uppfyller internationella standarder för hållbarhet och effektivitet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vår kundleverans genom klimatsmarta val och en trygg arbetsplats.

stars-icon

The L&T way

The L&T way är vårt arbetssätt som bygger på tydliga processer och arbetsmetoder. Med fokus på kontinuerligt förbättringsarbete utvecklar vi oss varje dag i smått som stort. Genom att ha en strukturerad och väldefinierad metodik för hur vårt arbete bedrivs skapar vi hög effektivitet, kvalitet och trygghet hos våra kunder och medarbetare.

Ett viktigt element i The L&T way är återkoppling. Genom att regelbundet utvärdera vårt arbete och ta hänsyn till feedback från våra kunder och medarbetare, kan vi ständigt förbättra våra processer och arbetssätt. På det här sättet kan vi säkerställa en hög standard på vårt arbete och samtidigt hålla oss uppdaterade på de senaste trenderna och teknologierna inom cirkulär ekonomi.

The L&T way är vårt sätt att leverera på topp.

Så här arbetar vi med KMA

stars-thumbs-up-icon

Kvalitet

För oss innebär kvalitet exempelvis om hur vi systematiskt uppfyller kundens behov och följer våra arbetssätt. För att ha en tydlig spårbarhet och trygghet för medarbetare och kunder, dokumenterar vi kvalitetsarbetet som säkrar kvaliteten i avtal, leverans och fastigheterna som vi jobbar i.

Magnifying-glass-leaf-icon

Miljö

Miljöarbete är viktigt för oss på L&T. Att systematiskt arbeta med miljö och hållbar utveckling innebär att vi har en miljöpolicy och sätter mål på vårt miljöarbete. Genom att vi har identifierat vilka miljöpåverkande aktiviteter som finns i vår verksamhet och konsekvenserna av dessa aktiviteter, kan vi bedöma vi vilken  effekt det får på miljön. Vi kan därför arbeta med motverkande åtgärder.

group-icon

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete handlar om hur vi vill att våra arbetsplatser skall se ut. Vi arbetar  systematiskt med förebyggande arbetsmiljöåtgärder samt efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser. Det innebär också att vi har en arbetsmiljöpolicy och sätter mål för vårt arbetsmiljöarbete.

Teknikot 2352x1568 kiinteistötekniikka

Vi har fokus på Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Att ha en tydlig och väl definierad plan för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är oerhört viktigt för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare. Genom väl fungerande processer i ledningssystemet som tar hänsyn till  risker och möjligheter kan vi säkerställa en hög standard för tjänstekvalitet samt en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare.