Hoppa till innehåll
Asiantuntijapalvelut - Lassila & Tikanoja - 21 - 244-landscape-3x2

Hållbara medarbetare

Asiantuntijapalvelut - Lassila & Tikanoja - 21 - 237-landscape-3x2

Du får vara du i vår gemenskap

Det är människorna som är L&T. Alla medarbetare. Varje individ.

På L&T får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter, kompetenser och egenskaper, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är L&T.

Vi lär av varandra och med vår mångfald kompletterar vi varandra för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete.

Hos oss får du vara du.

Asiantuntijapalvelut - Lassila & Tikanoja - KS1A0351-landscape-3x2

Din hälsa är i fokus

Din kropp och knopp ska orka hela livet. För ett välmående arbetsliv tror vi att du behöver fysisk aktivitet, kombinerat med en trivsam gemenskap med kollegor och balans mellan arbete och fritid.

Fysisk aktivitet har många välkända hälsofördelar och vi upmuntrar alla medarbetare till fysisk aktivitet genom exempelvis friskvårdsbidrag.

Vi genomför även gemensamma aktiviteter som att vi deltar i olika lopp, anordnar interna tävlingar, tränar padel eller tar promenader tillsammans.

Balans mellan arbete och fritid är viktigt för att skapa hållbara medarbetare. Våra medarbetare ska ha tid för sina intressen och inte svara på mail utanför arbetstider.

l&t22_valmis_020-landscape-3x2

Du kan känna dig trygg på arbetet

På L&T förväntar vi oss att du som medarbetare är delaktig och tar ditt ansvar i arbetsmiljöarbetet, eftersom det berör oss alla.

Tillsammans jobbar vi för vår egen och andras säkerhet och ingriper direkt om vi upptäcker något som kan innebära en risk för oss själva eller vår omgivning.

Vi tror att alla olyckor kan undvikas och jobbar kontinuerligt med att förebygga risker i den fysiska och psykiska arbetsmiljön, för att nå vårt ultimata mål om 0 olyckor.

Vi har valt att certifiera oss enligt ISO 45001 (Arbetsmiljö) för att säkerställa att vårt arbetsmiljöarbete håller en hög nivå.

l&t22_valmis_016-landscape-3x2

Du får göra ett meningsfullt arbete

Hos oss får du känna och se att du gör skillnad, både i den totala effekten av L&T men också med ditt individuella bidrag.

Oavsett vilken roll du jobbar i är du en del i att...

  • öka byggnaders livslängd så att livscykelkostnaderna hålls nere och hållbarheten förbättras.
  • förbättra inomhusmiljön så att de som vistas i lokalerna trivs.
  • öka driftsäkerheten så att verksamheter kan drivas utan avbrott.
  • minska energianvändningen för en positiv klimatpåverkan.

Du får vara en del av den cirkulära ekonomin, oavsett om du vill arbeta bakom en skärm eller trivs bäst att jobba med händerna.