Hoppa till innehåll
brand_still_018-landscape-3x2

Hållbarhet

Hållbar fastighetsdrift sedan 1994.

 

bild_2_-landscape-3x2

Hållbarhet är hjärtat i vår strategi

Hållbarhet är en integrerad del av L&T:s strategi, affärsverksamhet och det dagliga arbetet. Våra tjänster spelar en central roll för att säkerställa våra kunders hållbarhet. De mest betydande effekterna av vår verksamhet blir konkreta i de hållbarhetsfördelar som skapas för våra kunder. I vår leverantörskedja utvärderar och övervakar vi våra leverantörer och partners för att agera i enlighet med våra hållbarhetsprinciper.

L&T Sverige fokuserar på våra kunders hållbarhetsarbete.  Med minskad miljöpåverkan från vår verksamhet främjar vi både våra kunders och våra anställdas välbefinnande och mångfald samt säkerställer hållbarheten i vår värdekedja.

Vi söker ständigt bättre resultat inom förbrukning av material, minskning av utsläpp och energiförbrukning samt utveckling av lösningar och tjänsterför cirkulär ekonomi. Vi ökar systematiskt vårt koldioxidhandavtryck samtidigt som vi minskar vår verksamhets koldioxidavtryck.

Vi tror också att en bra medarbetarupplevelse går hand i hand med en bra kundupplevelse.

Vi skapar mervärden

 • För våra kunder

  Vi hjälper våra kunder att nå sina mål och fokuserar på att reducera livscykelkostnader, optimera energianvändning och förbättra inomhusklimat.

 • För våra medarbetare

  Vi värnar om våra medarbetare genom ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och möjlighet till personlig utveckling.

 • För samhället

  Vi bekämpar klimatförändringen, skapar nya lösningar för cirkulär ekonomi och främjar socialt ansvarstagande genom sysselsättning och agerande enligt våra etiska principer.

 • För vår ägare

  Vi strävar efter snabb tillväxt i affärsverksamhet som främjar hållbar utveckling genom unik kompetens inom cirkulär ekonomi. Vid sidan av organisk tillväxt investerar vi i framtidens marknader.

Läs mer om L&T’s hållbarhetsarbete

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Miljö - Hållbarhet är hjärtat i vår strategi

På L&T är vi dedikerade experter på fastighetsdrift, det har vi fokuserat på sedan 1994. Genom att sänka kundernas energiförbrukning med smarta tekniska lösningar, bidrar vi till en hållbar ekonomisk och klimatpositiv framtid.

Genom våra tjänster och service arbetar L&T för en hållbarare värld. Med oss som partner ökar vi omställningsfarten för våra kunder. Våra tjänster ligger i linje med EUs färdplan European Green Deal för att bli världens första klimatneutrala region, framför allt sett till energi- och resurseffektiva byggnader.

Förutom fastighetsdrift och service erbjuder vi tjänster inom miljöcertifiering av byggnader och hjälper våra kunder med insamling och rapportering av data samt stöd vid kunders hållbarhetsarbete och -redovisning.

Bygg och fastighetssektorn har en betydande påverkan på miljön, både i Sverige och i länder som byggprodukter importeras ifrån. Några av de tyngsta områdena är avfall, växthusgaser, luftföroreningar och energianvändning men användandet av häslo- och miljöfarliga kemiska produkter är också ett problem. Läs mer om koncernens hållbarhetsarbete
garbage-truck-icon

Emissioner

Vår mest negativa påverkan är våra transporter och detta är något vi arbetar aktivt med för att minska vår och våra kunders utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar i värdekedjan. Vi är mycket stolta att vi idag har en fordonsflotta som består av 70% elektrifierade fordon och denna siffra ökar kontinuerligt i vår ”jakt” på utsläpp.

bin-2-icon

Avfall

Vi arbetar med att minska vårt och våra kunders avfall. Vår affärsidés essens är att förlänga fastighetens livslängd vilket besparar uppkomsten av stora mängder avfall i samband med rivning eller omfattande renoveringar. Vi strävar efter att uppnå cirkulär ekonomi och det gör att det avfall som uppkommer i vår eller våra kunders verksamhet i stället ses som resurser. Vi strävar efter att i första hand återanvända material och produkter och sekundärt återvinna dessa för att minska resursbelastningen.

circle-leaf-icon

Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Vårt mål är att minska och fasa ut användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i vår verksamhet. Detta gör vi genom att registrera och kontrollera de kemikalier vi använder, göra riskbedömningar och ersätta där mindre skadliga ersättningsprodukter finns.

Jätehuolto - Lassila & Tikanoja - Kiertotalouden asiantuntijapalvelut-landscape-4000x2605

Energianvändning

På L&T arbetar vi aktivt med att minska våra kunders energianvändning men också optimera den. Detta gör vi genom hållbar och teknisk fastighetsdrift med innovativa automatiserade lösningar och installation och drift av förnyelsebara energikällor.

Det systematiska energiarbetet innefattar också mätningar, besiktningar, uppföljning, optimering, målsättning och rapportering till kunden. Kunskap, kontroll och åtgärder på fastighetens energianvändning och system är en förutsättning för hållbara fastigheter. En minskad energiförbrukning leder till minskade miljöbelastningar samt kostnader för kunden men ett minskat energibehov ökar också byggnadens resiliens.