Hoppa till innehåll
Kuljettaja jäteautossa - 16x9-2000x1125 - Avoimet työpaikat - Lassila-Tikanoja

Vårt sätt att agera

Tillsammans är vi ansvariga för vår värld.

Vårt sätt att agera

Vi på Lassila & Tikanoja vill vara med i att lösa de stora frågorna kring ett hållbart samhälle och kampen mot klimatförändringarna samt följa principerna för ansvarsfull affärsverksamhet.

För oss innebär hållbarhet att stödja våra kunders hållbarhetsarbete, minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet, främja vår personals välbefinnande och en mångfaldig arbetsgemenskap samt säkerställa hållbara verksamhetssätt i hela vår värdekedja.

Vad L&T förväntar sig av leverantörer?
 

L&T förutsätter även att leverantörerna och underleverantörerna ska följa dessa anvisningar i all sin verksamhet. Därför ska leverantörerna bekanta sig med denna anvisning samt agera och utveckla sin verksamhet i enlighet med denna. Leverantören ansvarar för att dess personal, leverantörer och underleverantörer agerar i enlighet med denna anvisning.

Leverantören är skyldig att informera L&T om de använder underleverantörer.

L&T:s krav på leverantörer

Leverantörer måste följa lagar och internationella standarder, inklusive arbets- och miljölagar. L&T värderar överensstämmelse med FN:s principer om mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, och förväntar sig liknande åtaganden från leverantörer. Rättigheter till facklig organisering för anställda stöds.

1
l&t_brandstill_20_016-landscape-3x2

Följa lagar

Leverantörer måste följa lagar och internationella normer, inklusive arbets- och miljölagstiftning.

2
l&t_brandstill_20_073

Principer för att utöva affärsverksamhet

Leverantörer ska följa lönelagar, motverka korruption och skydda konfidentiell information utan intressekonflikter.

3
Työnhakuohjeet - 16x9-2000x1125 - Työpaikat - Lassila & Tikanoja

Respektera de mänskliga rättigheterna

L&T förväntar sig att leverantörer respekterar mänskliga rättigheter, främjar jämlikhet, och garanterar frivilligt och rättvist arbete utan diskriminering.

4
l&t_brandstill_20_020-landscape-4000x2702

Säkerställande av hälsa och säkerhet

Leverantören ska garantera en säker arbetsmiljö, förebygga olyckor och missbruk av alkohol eller droger.

5
l&t_brandstill_20_128

Minskning av miljö och klimatpåverkan

L&T kräver att leverantörer följer miljölagar och initiativ, främjar miljöansvar och sätter upp mål för att minska växthusgasutsläpp.

6
l&t_brandstill_20_014

Leverantörsutvärdering

L&T utvärderar leverantörer genom självbedömningar och har rätt att avsluta samarbetet om bristerna inte åtgärdas.

heart-icon

Visselblåsning - Anmälan om missförhållanden

L&T accepterar inte några missförhållanden och vill bli informerad om alla misstänkta missförhållanden utan dröjsmål.

Om det pågår några missförhållanden inom L&T, kan du som leverantör använda dig av visselblåsning för att uppmärksamma L&T:s ledning om detta. Det gör du genom att använda någon av länkarna:

L&T FM

L&T Service

Vill du hellre lämna din rapport muntligt och/eller via ett fysiskt möte? Skriv det i din anmälan i våra rapporteringskanaler och begär ett möte där du kan rapportera missförhållandet muntligt.  OBS! den muntliga rapporten dokumenteras antingen i form av inspelning (med ditt medgivande) eller med protokoll som du godkänner.