Hoppa till innehåll
l&t22_valmis_016-landscape-3x2

Hållbara transporter

Vi kan inte vänta på att klimatproblemen ska lösa sig själva. Vi kan inte vänta på att tekniken eller infrastrukturen är perfekt. Vi måste vara en del av lösningen genom att agera här och nu.

Vi väntar inte - Vi agerar nu!

IMG_0389-landscape-3x2

L&T bidrar till minskade fossilfria transporter

Vi väntar inte på att klimatproblemen ska lösa sig själva och vi väntar inte på att teknik eller infrastruktur är perfekt.

Transporter är L&T:s enskilt största klimatpåverkan i den egna verksamheten. Därför tar vi ansvar för att sänka våra utsläpp genom att accelerera elektrifieringen och driva på laddinfrastrukturen.

Vi utmanar våra medarbetare, kunder, leverantörer, branschkollegor och partners att utnyttja sin möjlighet att påverka den gröna omställningen för att skapa en ljus framtid för kommande generationer.

Laddbox_09-landscape-3x2

Vi driver på utvecklingen kring laddmöjligheter

Den stora utmaningen i övergången till elfordon är att laddinfrastrukturen behöver följa samma takt som elbilar levereras. År 2030 bedöms hälften av bilarna som rullar på svenska vägar vara laddbara.

För att täcka laddbehovet behöver utbyggnaden av laddinfrastrukturen öka.

Vi tar oss an utmaningen för att säkra framtiden i flera led. Alla våra kontor förses med laddboxar för att våra medarbetare och besökare ska kunna att ladda sin elbil. Våra medarbetare ges möjlighet att installera laddbox i hemmet (där det är möjligt) genom ett samarbete med OKQ8.

Våra kunder erbjuds komplett laddlösning i sina fastigheter. Vi engagerar oss i utbyggnaden av den generella laddinfrastrukturen genom samarbete med drivmedelsbolag, leverantörer, kunder och samhälle.

Asiantuntijapalvelut - Lassila & Tikanoja - 2 - 017-landscape-3x2

Tillsammans med Stockholms stad

Arbetar L&T för att minska miljö och klimatpåverkan i initiativet Miljö- och klimatpakten levererar